RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.02.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Rejestry i ewidencje

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • upoważnienia pracowników do załatwiania spraw w imieniu Prezesa Kolegium,
 • przetwarzanie przez pracowników danych osobowych oraz ochrona tych danych,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr kontroli przeprowadzonych przez służbę BHP,
 • rejestr zgłoszonych nieprawidłowości w zakresie BHP,
 • rejestr zgłoszonych przez pracowników propozycji dot. BHP,
 • rejestr kontroli zewnętrznych w zakresie BHP,
 • rejestr wypadków przy pracy,
 • ewidencja specjalna,
 • rejestr spraw wg RWA,
 • rejestr korespondencji,
 • rejestr pieczęci urzędowych i stempli,
 • rejestr posiedzień składów orzekających,
 • ewidencja zbioru bibliotecznego,
 • rejestr skarg wniesionych do NSA i WSA,
 • rejestr skarg kasacyjnych,
 • rejestr zwróconych kosztów postępowania sądowego,
 • ewidencja zasobu archiwum zakładowego,
 • ewidencja udostępniania i wypożyczania akt z archiwum zakładowego.

Rejestry i ewidencje prowadzone są w wersji elektronicznej oraz papierowej. Ww. rejestry i ewidencje nie posiadają charakteru ogólnodostępnych, a mają one jedynie charakter techniczno–organizacyjny i nie podlegają ujawnieniu.Opublikował: Dominika Śmiechowska
Publikacja dnia: 09.02.2010
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 09.02.2010
Dokument oglądany razy: 6 306