RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.06.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zamówienia publiczne

Informacja o przeprowadzonym w 2008r. postępowaniu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.


Postępowanie przeprowadzono na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczyło zakupu samochodu osobowego do celów służbowych. Wybrano tryb zapytania o cenę, gdyż przedmiotem zamówienia był samochód osobowy, a więc rzecz powszechnie dostępna w rozumieniu ww. ustawy, a wartość zamówienia nie przekraczała kwoty 133.000 euro.


Informacja o przeprowadzonym w 2010r. postępowaniu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie przeprowadzono na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczyło zakupu samochodu osobowego do celów służbowych. Wybrano tryb zapytania o cenę, gdzyż przedmiotem zamówienia był samochód osobowy, a więc rzecz powszechnie dostępna w rozumieniu ww. ustawy, a wartość zamówienia nie przekraczała kwoty 193.000 euro.

Zapytanie wraz ze specyfikacją istotnych warunków wysłano do 11 dealerów (w Bydgoszczy i Toruniu). Oferty przesłało 7 firm. Najniższą cenę za samochód osobowy spełniający wszystkie parametry określone w zapytaniu zaproponowała firma AUTO-TORUŃ Sp. z o.o., oferując samochód osobowy OPEL Insignia za cenę 81.600 zł. W postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę jedynym kryterium wyboru oferty jest najniższa cena (przy spełnieniu warunków określonych w zapytaniu). Jako że oba warunki zostały spełnione przez ww. dostawcę, dokonano wyboru jego oferty i podpisano w dniu 7 kwietnia 2010r. stosowną umowę.Opublikował: Dominika Śmiechowska
Publikacja dnia: 14.06.2010
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 14.06.2010
Dokument oglądany razy: 4 775