RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.12.2009, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana autora

Zgromadzenie

Zgromadzenie Ogólne Kolegium

Kompetencje


Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium. W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie (etatowi i pozaetatowi).
Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:

1. uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
2. wybór członow komisji konkursowej,
3. przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
4. wybór kandydatów na prezesa kolegium,
5. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.

Skład Zgromadzenia Ogólnego Kolegium:

Prezes: Marek Żmuda
Wiceprezes: Katarzyna Mirecka

Członkowie etatowi:

1. Tomasz Brzezicki
2. Sylwester Gabryszewski
3. Żanetta Gawarkiewicz
4. Jaśmina Lesińska
5. Ewa Masternak
6. Bożena Tyra
7. Magdalena Wilczek-Karczewska
8. Alicja Zaskurska
9. Hanna Żuchowska


Członkowie pozaetatowi:

1. Piotr Dłutkowski
2. Hanna Gosek - Kowalewska
3. Marek Gierlikowski
4. Andrzej Grabowski
5. Tomasz Jędrzejewski
6. Karol Kmita
7. Grażyna Kowalewska
8. Barbara Maciejewska
9. Piotr Rączka
10. Małgorzata RybińskaOpublikował: Ryszard Rumiński
Publikacja dnia: 23.12.2009
Podpisał: Ryszard Rumiński
Dokument z dnia: 23.12.2009
Dokument oglądany razy: 2 021