RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.12.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Godziny urzędowania Biura Podawczego

Biuro Podawcze przyjmuje interesantów


poniedziałek - w godzinach 8:00-15:30

wtorek - w godzinach 8:00-17:00

środa - w godzinach 8:00-15:30

czwartek - w godzinach 8:00-15:30

piątek - w godzinach 8:00-14:00

                              Prezes
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
                          w Toruniu


ZARZĄDZENIE Nr 14/2019


Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu
z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108) zarządzam, co następuje:


§ 1

Ustalam dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 28 grudnia 2019 r. (sobota).


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Opublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 19.12.2019
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 23.12.2009
Dokument oglądany razy: 5 275