RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: AKTUALIZACJA

Godziny urzędowania Biura Podawczego

Biuro Podawcze przyjmuje interesantów


poniedziałek - w godzinach 8:00-15:30

wtorek - w godzinach 8:00-17:00

środa - w godzinach 8:00-15:30

czwartek - w godzinach 8:00-15:30

piątek - w godzinach 8:00-14:00

 W ZWIĄZKU Z FALĄ UPAŁÓW W DNIU

30 LIPCA 2019 R.

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU

URZĘDUJE DO GODZ. 14:30ZARZĄDZENIE Nr 17/2018


Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1659) oraz art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108) zarządzam, co następuje:


§ 1

Ustalam dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 8 grudnia 2018 r. (sobota).


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 30.07.2019
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 23.12.2009
Dokument oglądany razy: 4 948