RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.04.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Prawo

  • Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1659)
  • Ustawa budżetowa na 2017 r. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 108)

POZOSTAŁE AKTY PRAWNE

Jako akty wykonawcze do ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych Prezes Rady Ministrów wydał następujące rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. z 1999 r. nr 74 poz. 828)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego (Dz. U. z 1999 r. nr 47 poz. 462)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. z 2001 r. nr 14 poz. 125)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. z 2002 r. nr 109 poz. 960 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. z 2003 r. nr 198 poz. 1925)Opublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 26.04.2017
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 23.12.2009
Dokument oglądany razy: 5 201