RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zgromadzenie

Zgromadzenie Ogólne Kolegium

Kompetencje


Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium. W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie (etatowi i pozaetatowi).
Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:

1. uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
2. wybór członków komisji konkursowej,
3. przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
4. wybór kandydatów na prezesa kolegium,
5. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.


Skład Zgromadzenia Ogólnego Kolegium:

Prezes: Marek Żmuda
Wiceprezes: Katarzyna Mirecka

Członkowie etatowi:

 1.  Sylwester Gabryszewski
 2. Żanetta Gawarkiewicz
 3. Jaśmina Lesińska
 4. Bożena Tyra
 5. Magdalena Wilczek-Karczewska
 6. Alicja Zaskurska
 7. Hanna Żuchowska
 8. Joanna Zadłużna
 9. Piotr Wiśniewski


Członkowie pozaetatowi:

 1. Michał Brożek
 2. Bartłomiej Chludziński
 3. Joanna Cieślak
 4. Piotr Dłutkowski
 5. Iwo Fisz
 6. Julia Gałąska
 7. Tomasz Kaczyński
 8. Michał Szewczyk
 9. Rafał Śnieżawski
 10. Łukasz Przystupa
 11. Łukasz Kozerski
 12. Ewelina Kuczkowska
 13. Łukasz Skuza
 14. Monika Skuza



Opublikował: Aleksandra Kmita
Publikacja dnia: 02.09.2016
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 23.12.2009
Dokument oglądany razy: 9 536