RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.02.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Sprawozdania

Informacja roczna z działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. Nr 79 z 2001r., poz. 856 z późn. zm.), prezes kolegium przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją.

Informacje roczna

Informacja roczna za 2002 rok

Informacja roczna za 2003 rok

Informacja roczna za 2004 rok

Informacja roczna za 2005 rok


Informacja roczna za 2006 rok


Informacja roczna za 2007 rok


Informacja roczna za 2008 rokOpublikował: Dominika Śmiechowska
Publikacja dnia: 12.02.2010
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 23.12.2009
Dokument oglądany razy: 4 374