RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.02.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Informacje o SKO

Obszar właściwości miejscowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu obejmuje zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 13, poz. 115 z 1995 r.), powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski oraz miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń.
Ponadto zgodnie z § 2 cytowanego wyżej Rozporządzenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu jest właściwe w sprawach należących do zadań organów samorządowych województwa, jako mające siedzibę w mieście będącym siedzibą władz samorządowych województwa.Opublikował: Dominika Śmiechowska
Publikacja dnia: 09.02.2010
Podpisał: Dominika Śmiechowska
Dokument z dnia: 23.12.2009
Dokument oglądany razy: 6 635